JAX – WS – 09 – Spring & Apache CXF

Merhaba Arkadaslar
Bu bolumde Spring ve Apache CXF entegrasyonunu gerceklestirecegiz.

Burada Spring’i detayli olarak anlatmayacagim. Bunun icin ilgili bolumlere bakabilirsiniz ;

http://www.injavawetrust.com/spring-spring-mvc/spring-4-x/
http://www.injavawetrust.com/spring-spring-mvc/spring-mvc/

Maven Dependency

Yeni bir Dynamic Web Project olusturalim , Maven projesine cevirelim sonrasinda pom.xml dosyasina ilgili dependency tanimlarini ekleyelim.

pom.xml

<properties>
	<cxf.version>3.2.0</cxf.version>
	<spring.version>5.0.0.RELEASE</spring.version>
</properties>

<dependencies>

	<dependency>
		<groupId>org.apache.cxf</groupId>
		<artifactId>cxf-rt-frontend-jaxws</artifactId>
		<version>${cxf.version}</version>
	</dependency>

	<dependency>
		<groupId>org.apache.cxf</groupId>
		<artifactId>cxf-rt-transports-http</artifactId>
		<version>${cxf.version}</version>
	</dependency>

	<dependency>
		<groupId>org.springframework</groupId>
		<artifactId>spring-webmvc</artifactId>
		<version>${spring.version}</version>
	</dependency>

</dependencies>

Web Service Implementation

Onceki orneklerde yaptigimiz gibi basit olarak bir Web Service ornek implemantasyonu yapalim.

HelloWorld.java

package ws;

import javax.jws.WebParam;
import javax.jws.WebService;

@WebService
public interface HelloWorld {

	String sayHi(@WebParam(name = "username") String username);

}

HelloWorldImpl.java

package ws;

import javax.jws.WebService;

@WebService(endpointInterface = "ws.HelloWorld")
public class HelloWorldImpl implements HelloWorld {

	@Override
	public String sayHi(String username) {
		System.out.println("sayHi is called !");
		return "Hello, " + username;
	}
}

XML Configuration

Simdi de web.xml dosyamizi olusturalim , yeni bir Servlet tanimi yapacagiz.
org.apache.cxf.transport.servlet.CXFServlet

web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
	xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
	id="WebApp_ID" version="3.1">
	<display-name>injavawetrust.jaxws.cxf.spring</display-name>
	<servlet>
		<description>Apache CXF Endpoint</description>
		<display-name>cxf</display-name>
		<servlet-name>cxf</servlet-name>
		<servlet-class>org.apache.cxf.transport.servlet.CXFServlet</servlet-class>
		<load-on-startup>1</load-on-startup>
	</servlet>
	<servlet-mapping>
		<servlet-name>cxf</servlet-name>
		<url-pattern>/services/*</url-pattern>
	</servlet-mapping>

</web-app>

/services/* istegi CXFServlet tarafindan karsilanacaktir. Burada herhangi bir adress verebiliriz.

Bir baska konfigurasyon dosyasi olarak; cxf-servlet.xml dosyasini ekleyelim.

Varsayilan olarak Spring container WEB-INF altinda cxf-servlet.xml dosyasini yukleyecektir.

The CXFServlet automatically creates and starts up a Spring container,
which you can then use for defining Web service endpoints. 
By default, this Spring container automatically loads the following XML file in the WAR:
WEB-INF/cxf-servlet.xml

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_JBoss_Fuse/6.1/html/Deploying_into_a_Web_Server/DeployCxf.html#DeployCxf-Example

cxf-servlet.xml
<jax-ws:endpoint> tag’i ile WebService tanimi yapabiliriz. Bu tag’i kullanabilmek icin ilgili xmlns eklememiz gerekmektedir.

1.konfigurasyonta sadece implementor ve address attribute’lerini kullaniyoruz. Bunlar gerekli minimum konfigurasyonlardir.
2.konfigurasyonda ise daha detayli sekilde konfigurasyon gerceklestirmekteyiz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
	xmlns:jaxws="http://cxf.apache.org/jaxws"
	xsi:schemaLocation="
	http://www.springframework.org/schema/beans 
	http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
	http://cxf.apache.org/jaxws 
	http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd">


	<jaxws:endpoint implementor="ws.HelloWorldImpl" address="/HelloWorldImplPort">
	</jaxws:endpoint>

	<jaxws:endpoint xmlns:sampleNameSpace="http://hello.example.com/" 
	  address="/HelloWorldImplPortDetailed" 
      serviceName="sampleNameSpace:HelloWorldImplService" 
	  endpointName="sampleNameSpace:HelloWorldImplPortDetailed" 
      implementor="ws.HelloWorldImpl"> 
	</jaxws:endpoint> 

</beans>

Run Application

Ornegimizi calistiralim ;

http://localhost:8080/injavawetrust.jaxws.cxf.spring/services

http://localhost:8080/injavawetrust.jaxws.cxf.spring/services/HelloWorldImplPortDetailed?wsdl
http://localhost:8080/injavawetrust.jaxws.cxf.spring/services/HelloWorldImplPort?wsdl

Daha onceki bolumlerde inceledigimiz gibi SOAP UI uzerinde test yapabiliriz.

Bir baska ornek olarak su bolumde yaptigimiz ornegi , burada da uygulayabiliriz.
http://www.injavawetrust.com/jax-ws-06-spring-jax-ws/

cxf-servlet.xml
Yeni bir jaxws:endpoint ekleyebiliriz.

<jaxws:endpoint implementor="ws.ProductWebServiceImpl" address="/ProductWebServiceImplPort">
</jaxws:endpoint>

application.xml
WEB-INF dosyasi altinda application.xml dosyasini ekleyip injection’i gerceklestirebiliriz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
	xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
		
	<bean id="productDataService" class="service.ProductDataServiceImpl"/>

	<bean id="productWebService" class="ws.ProductWebServiceImpl">
		<property name="productDataService" ref="productDataService"/>
	</bean>

</beans>

web.xml

<listener>
	<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>

Ornegimizi guncelleyip tekrar calistirdigimizda ;

Github kaynak kodlar / source folder
injavawetrust-jaxws-spring

Yazimi burada sonlandiriyorum.
Herkese bol Javali gunler dilerim.
Be an oracle man , import java.*;

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *