Spring – 10 – Autowiring with Component Scan Annotations

Merhaba Arkadaslar
Bu bolumde Auto Components Scan Annotation ‘lari  kullanarak autowiring islemini gerceklestirmeyi inceleyecegiz. Bu annotation’lar org.springframework.stereotype paketinde yer alan ;

 • @Component
 • @Repository
 • @Service
 • @Controller

Bu annotation’larin hepsi ayni isi yapmaktadir. Kullanim yerlerine gore okunabilirlik (readability) acisindan ilgili annotation’i kullanmak daha dogru olacaktir.

@Component , Auto scan component siniflarini temsil eder.
@Repository , Persistence Layer / Kalicilik Katmani icin DAO siniflari icin kullanilir.
@Service , Business Layer icin Service siniflari icin kullanilir
@Controller , Presentation Layer icin Controller siniflari icin kullanilir.

Layered Architecture’i (Katmanli Mimari) dusundugumuzde Controller , Service Layer’a erismeli , Service Layer da DAO Layer’a erismelidir. Tam tersi erisim uygun degildir , ya da View Layer’dan , Web Layer’dan (Controller) , DAO Layer’a erisim uygun degildir.

DAO Layer

EmployeeDAO.java

EmployeeDAO interface’inde basit bir insert metodu olsun.

package _13.autowiring.stereotype.dao;

import _13.autowiring.stereotype.model.Employee;

public interface EmployeeDAO {
	public void insertEmployee(Employee employee);
}

EmployeeDAOImpl.java

EmployeeDAOImpl class’i , EmployeeDAO interface’ini uygulasin (implements)

package _13.autowiring.stereotype.dao;

import org.springframework.stereotype.Repository;

import _13.autowiring.stereotype.model.Employee;

@Repository
// default olarak value sinif ismi ile aynidir camelCase yapida olur.
// @Repository(value="employeeDAOImpl")
public class EmployeeDAOImpl implements EmployeeDAO {

	// dao methods

	@Override
	public void insertEmployee(Employee employee) {
		System.out.println("EmployeeDAOImpl - insertEmployee");
		System.out.println(employee);
	}
}

EmployeeDAO , Persistence Layer/DAO Layer sinifi oldugu icin @Repository annotation’i kullanmak uygun olacaktir.

Service Layer

EmployeeService.java
EmployeeService , Service Layer interface’si olsun.

package _13.autowiring.stereotype.service;

import _13.autowiring.stereotype.model.Employee;

public interface EmployeeService {
	public void insertEmployee(Employee employee);
}

EmployeeServiceImpl.java
EmployeeServiceImpl sinifi Business Layer sinifi olacagi icin @Service annotation’i kullanmak uygun olacaktir.

package _13.autowiring.stereotype.service;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import _13.autowiring.stereotype.dao.EmployeeDAO;
import _13.autowiring.stereotype.model.Employee;

@Service
// default olarak value sinif ismi ile aynidir camelCase yapida olur.
// @Service(value="employeeServiceImpl")
public class EmployeeServiceImpl implements EmployeeService {

	@Autowired	
	// @Autowired annotation icin setter metoda ihtiyac yoktur. reflection
	// kullanilarak set edilir.
	private EmployeeDAO employeeDAO;

	@Override
	public void insertEmployee(Employee employee) {
		System.out.println("EmployeeServiceImpl - insertEmployee");
		employeeDAO.insertEmployee(employee);
	}

	// more methods can be added.
}

Domain Layer

Domain Layer’da Address , Employee ve Department class’larimiz olacak. Bu bolumde yapacagimiz @Autowired islemleri test amacli olacak , genel olarak bu tarz siniflar icin @Autowired pek uygun olmayacaktir.

Address.java

package _13.autowiring.stereotype.model;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
//default olarak value sinif ismi ile aynidir camelCase yapida olur.
//@Component(value="address")
public class Address {

	@Value(value="Istanbul")
	private String city;
    //getters and setters
...
}

Address sinifi basinda @Component annotation kullaniyoruz.
@Value annotation ile annotation yardimi ile inject islemini yapabiliriz. Model icin bu pek uygun olmayacaktir burada bilgi amacli gosteriyorum.

Department.java

package _13.autowiring.stereotype.model;

import javax.annotation.Resource;

import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
//default olarak value sinif ismi ile aynidir camelCase yapida olur.
//@Component(value="department")
public class Department {

	@Resource(name = "departmentId")
	private String departmentName;
    //getters and setters
....
}

@Resource annotation ile XML dosyamizda yer alan bean’i Annotation yardimi ile inject ediyoruz.

Employee.java

package _13.autowiring.stereotype.model;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
//default olarak value sinif ismi ile aynidir camelCase yapida olur.
//@Component(value="employee")
public class Employee {

	@Value(value = "Levent")
	private String name;
	@Value(value = "Erguder")
	private String surname;
	private Department department;

	@Autowired
	public Employee(Department department) {
		this.department = department;
	}

	@Autowired
	private Address address;
    //getters and setters
....
}

@Autowired annotation’i property/instance variable ve constructor ile kullanabiliriz.

13.autowiring.sterotype.xml
context:component-scan ve @Autowired annotation ile Spring’in autowiring islemini gerceklestirmesini saglariz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
   http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
   http://www.springframework.org/schema/context
   http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd ">

	<context:component-scan
		base-package="_13.autowiring.stereotype.service ,
					 _13.autowiring.stereotype.dao ,
					 _13.autowiring.stereotype.model" />

	<!-- @Resource annotation ile kullanabiliriz. -->
	<bean id="departmentId" class="java.lang.String">
		<constructor-arg value="Software Department" />
	</bean>

</beans>

AutowiringSterotypeTest.java

package _13.autowiring.sterotype.test;

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

import _13.autowiring.stereotype.model.Employee;
import _13.autowiring.stereotype.service.EmployeeServiceImpl;

public class AutowiringSterotypeTest {

	public static void main(String[] args) {

		ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("13.autowiring.sterotype.xml");

		// employeeServiceImpl is default!
		// employeeServiceImpl , varsayilan olarak camelCase yapida isimlendirme
		// kullanilir.
		// EmployeeServiceImpl sinifinin basinda @Service annotation olduguna
		// dikkat edelim !

		EmployeeServiceImpl employeeService = ctx.getBean("employeeServiceImpl", EmployeeServiceImpl.class);

		// Ayni sekilde Employee sinifinda da @Component olarak annotation
		// kullandik.
		// varsayilan isim ; "employee olacaktir " -->
		// @Component(value="employee")
		Employee employee = ctx.getBean("employee", Employee.class);

		employeeService.insertEmployee(employee);

		((ClassPathXmlApplicationContext) ctx).close();

	}
}

getBean metoduna arguman olarak employeeService , employee String degerlerini veriyoruz. Eger annotation’larda value attribute kullanmazsak bu durumda varsayilan olarak camelCase yapisinda id bilgisi verilir.

Ornegimizi calistirdigimizda ;

EmployeeServiceImpl - insertEmployee
EmployeeDAOImpl - insertEmployee
Employee [name=Levent, surname=Erguder, department=Department [departmentName=Software Department], address=Address [city=Istanbul]]

Github kaynak dosyalar/ source folder
leventerguder/injavawetrust-spring-tutorial

Yazimi burada sonlandiriyorum.
Herkese Bol Javali Gunler dilerim.
Be an oracle man , import java.*;
Levent Erguder
OCP, Java SE 6 Programmer
OCE, Java EE 6 Web Component Developer

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.